Rendyrket designengasjement

Haltenbanken og Paperplane slår kreftene sine sammen. Resultatet er et rendyrket designbyrå, drevet av designere som brenner for faget. Det nye selskapet, som fortsetter under navnet Haltenbanken, holder hus på Bryggen i Bergen og får 8 ansatte. De fire partnerne bringer over 10 års bransjeerfaring hver til bordet.

Opp en liga

Haltenbanken og Paperplane har lenge tenkt i samme baner, samtidig som de har jobbet med samme type kunder. «Nå slår vi oss altså sammen for å bli et sterkere lag, og for å bli enda bedre på det vi allerede er gode på, nemlig designdrevet merkeutvikling og brukeropplevelser både i fysiske og digitale omgivelser», forteller daglig leder, Elise Sæle Dahle.

Designmetodikk med brukeren i fokus er kjernen i den nye konstellasjonen. «Gjennom en skalerbar prosess løser Haltenbanken problemer, skaper kreative ideer og tester prototyper, alltid med brukeren i sentrum. Resultatet er håndfast og kjennetegnes av godt gjennomført og prisbelønnet designhåndverk», sier partner Askild Meltvik.

Designeren som verdiskaper

«Vi opplever at designerens rolle er i endring og at design nå oftere brukes som verktøy for å ta beslutninger, også i organisasjoner som tradisjonelt sett ikke har tenkt i de baner», sier Dahle. Sissel Falch forteller videre at Haltenbanken har som mål at design skal være et verktøy for verdiskaping; «Mange av kundene våre bruker design som verktøy for å ta viktige strategiske beslutninger, og vi bidrar ofte til å skape endring. Som designer tar man på seg en rolle som problemløser og endringsagent for å komme til bunns i hva som er kundens egentlige utfordring.»

God design er avhengig av godt samarbeid. Gjensidig respekt og god dialog skal være et kjennetegn for byrået. «Vi vil at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss», sier partner Truls Indrearne. «Vi samarbeider med store og små oppdragsgivere, fra oppstartsbedrifter til nasjonale merkevarer. Og ikke minst: Vi er faktisk veldig greie!»

Fakta
8 ansatte  ·  Ca. 10 millioner i omsetning i 2016  ·  Kunder som BIR, Bjerknessenteret, Clarksons Platou, Helse Bergen, Høgskolen i Bergen, Marine Harvest, Norsk Klimastiftelse, Norwegian Hull Club, Radøygruppen, Schibsted, Sparebanken Vest, Universitetet i Bergen, Åsnes  ·  På bildet fra venstre: Sissel Falch, Ørjan Ingvaldsen, Rannveig Lohne, Truls Indrearne, Askild Meltvik, Åsta Lindemann, Elise Sæle Dahle og Vidar Flak  ·  Foto: Francisco Munoz
Kontaktinfo
Elise Sæle Dahle, daglig leder   ·  elise@haltenbanken.no  ·  +47 982 51 376  ·  www.haltenbanken.com