Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) trengte å fornye sin visuelle profil i arbeidet med å øke rekrutteringen av nye studenter. HLT ønsker å posisjonere seg som relevant og aktuell for å appellere til unge voksne som vil ta høyere utdanning. Målgruppen her er «fremtidsbevisste idealister». Det vil si folk som ønsker å arbeide innenfor enten skole, kirke eller samfunn. Paperplane har utviklet logo og visuell identitet.