Kidsa Barnehager

Kidsa Barnehager eier og driver 28 barnehager i Bergen. Paperplane har redesignet Kidsa sin visuelle identitet, for å bedre kommunisere at barnehagene drives på barnas premisser. Her fikk vi illustratør Åshild Kanstad Johnsen til å utvikle et eget univers med små «luringer» som brukes som et identitetsskapende element på bilder og flater. Vi har ikke designet ny logo, men gitt den gamle logoen et håndtegnet uttrykk, slik at den er mer i tråd med de nye illustrasjonene. Paperplane har designet trykksaker, profileringsmateriell og nettside.

www.kidsabarnehager.no

(Illustrasjon: Åshild Kanstad Johnsen / Foto: Magne Sandnes)