Sandvika Storsenter

I samarbeid med Tønder Interiørarkitektur har Paperplane vert med å designe nye løsninger for utvalgte fellesarealer på Sandvika Storsenter. Målet var å berike kundeopplevelsen, gjøre det enklere å orientere seg og skape trivsel. Gjennom brukerundersøkelser avdekket vi et ønske om å bringe både byen og naturen inn i disse sonene. Med nye torg, sitteplasser, beplanting, lys og naturelementer oppleves senteret mer levende. De ulike sonene blir dermed landemerker som hjelper kundene å orientere seg på et av landets største kjøpesentre. Paperplane har bidratt til helhetlig designutvikling, og har hatt særlig ansvar for orienteringsdesign og skilting.

(Foto: Henrik Lindal Jensen)